Skip to content

Progé gevelbekleding: garantie

Het Progelit Gevelsysteem wordt geproduceerd volgens de modernste technieken en gemaakt van de beste grondstoffen. Hiervoor gelden de volgende fabrieksgaranties:
• 50 jaar garantie tegen houtrot en schimmelaantasting van het Medite Tricoya FSC basismateriaal
• 12,5 jaar garantie op de exterieur kleurfolie op basis van UV bestendigheid en oppervlaktebreuk.
Indien binnen de gestelde termijnen het materiaal bovenstaande mankementen vertoont komt u in aanmerking voor herlevering of restitutie van de factuurwaarde van de aangetaste delen.

Proge-gevelbekleding-dakkapel_groot
Proge-gevelbekleding-nok

Procedure

Geconstateerde gebreken dienen per aangetekend schrijven, binnen 10 dagen na constatering, voorzien van alle relevante projectinformatie (locatie/ verwerker/ hoeveelheid/ datum van aankoop en verwerking/ aard van de gebreken en kopie factuur) aan Progé kenbaar te maken. Gebreken of klachten m.b.t. Progelit waaraan door derden werkzaamheden zijn verricht kunnen niet door Progé gehonoreerd worden. Progé houdt zich het recht voor te allen tijde de klacht in zijn oorspronkelijke verschijningsvorm, zonder tussenkomst van derden, te willen zien en beoordelen. In het geval dat de aanspraak op de garantieverklaring gehonoreerd wordt en de panelen vervangen dienden te worden, keert het eigendom van de vervangen Progelit delen terug naar Progé.

Uitsluitingen

De garantie heeft geen betrekking op schade/ klachten welke voortvloeit uit ondeskundige verwerking en montage (zie montagehandleiding), mechanische beschadigingen, ondeskundig onderhoud en andere invloeden welke buiten de invloedssfeer van Progé liggen. Onze aansprakelijkheid strekt zich niet verder dan de productaansprakelijkheid en aanwijzingen die Progé vastlegt t.a.v. verwerking en montage. Progé is derhalve niet aansprakelijk voor de schade die u of derden direct of indirect als gevolg van enig gebrek van het door Progé geleverde product zou kunnen leiden of werkelijk geleden zou hebben.

Bestel eenvoudig online!

Klantgericht

U als klant staat bij ons centraal. Als kernwaarden hanteren wij betrouwbaarheid, servicegerichtheid, kwaliteit en een lange termijnrelatie. Wij denken graag met u mee als het gaat om een oplossing op maat voor uw bouw of renovatie project. Zo bieden wij o.a. zagen en bundelen op maat, verpakken en transport in onze eigen containers en just-in-time levering op de bouwplaats aan.

Innovatief

Wij denken in oplossingen en houden ons elke dag bezig met innovatie. We staan altijd open voor nieuwe ideeën en gaan geen uitdaging uit de weg. Samen met u als klant ontwikkelen wij nieuwe producten en concepten voor een efficiënte oplossing waarbij besparing van uren op de bouw het uitgangspunt is. Vanuit eigen productie, gecombineerd met kennis van de markt, ontwikkelen wij nieuwe producten die nieuwe mogelijkheden bieden voor de sterk veranderende bouwsector.

Duurzaam

Bij Progé staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Al onze grondstoffen zijn FSC gecertificeerd en duurzaam geproduceerd. Ook proberen wij onze grondstoffen zo dicht mogelijk in de buurt te betrekken waardoor onnodig transport en dus CO2 wordt bespaard. Daarnaast wordt al onze energie duurzaam opgewekt door windmolens en zonnepanelen.

Back To Top